Activitat de sensibilització: Rohingyes

Tornar

Conèixer les diferents problemàtiques i realitats del món ajuda els nens i les nenes a desenvolupar l'esperit crític i contribueix al creixement de persones empàtiques i sensibles davant d'altres realitats. També promociona el debat i la conversa sobre temes com ara el racisme, la tolerància i la xenofòbia entre els nens i les nenes i el seu entorn familiar i social.

Mitjançant aquest taller de sensibilització, volem donar a conèixer la realitat de les persones que s'han vist obligades a abandonar les seves llars de manera forçosa i alhora donar a conèixer la tasca humanitària com una opció real de desenvolupament personal i professional.

A qui va dirigit?

Aquesta activitat va dirigida a estudiants d'educació primària (5è i 6è), tot i que també pot ser interessant per alumnes dels primers cursos de l'educació secundària. Es pot plantejar com a classe invertida, on els alumnes realitzin el taller de 45 minuts prèviament a una xerrada complementària, on algú del nostre equip pot dinamitzar l’activitat.

Objectius

Mitjançant aquest taller, busquem incrementar el coneixement entre els més joves sobre les problemàtiques globals per despertar la seva empatia cap a les persones migrants i contribuir així a reduir conductes com el racisme i la xenofòbia.

Quins temes tractarem?

El tema central del taller és la situació de les persones migrants a nivell mundial, els motius pels quals les famílies han de fugir de casa seva, com ho fan, les situacions que viuen i les opcions d'aquestes persones per fer front a la seva condició. L’exemple que es proposa, és el de la minoria ètnica dels Rohingyes de Myanmar, i la seva situació després del seu gran èxode el 2017.

Els objectius pedagògics específics d'aquesta activitat són:

 • Conèixer diferents realitats d’altres indrets.
 • Conèixer la problemàtica de les persones víctimes de migracions forçoses.
 • Introducció en la tasca humanitària i la resposta a emergències.

Al mateix temps, també es treballen les següents competències bàsiques en l'àmbit de valors, entre altres. ( recuperat de :

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educaci-valors.pdf)

Competència bàsica de cultura i valors ètics i l’aula de tutoria.

 • Dimensió personal: habilitats d’expressió de pensament i comprensió. Superar prejudicis i tenir pensament propi. Coneixement dels Drets Humans. Identificar aspectes ètics en cada situació.
 • Dimensió interpersonal: relacions de convivència. Respecte davant altres cultures i creences. Diàleg i cultura de la pau.
 • Dimensió social: analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes. Mostrar actituds de servei i compromís social davant de situacions d’injustícia i sobre els problemes que afecten a les persones, solidaritat.

De quina manera s'imparteix?

Mitjançant la història d'un nen de l'ètnia Rohingya que fuig amb la seva família de Myanmar a Bangladesh, es presenten diferents situacions per introduir nocions bàsiques sobre les necessitats de les persones migrants i com les poden ajudar les organitzacions humanitàries. S’evita l’enfocament sensacionalista i adoptem una actitud objectiva, buscant informar i explicar les situacions reals per aconseguir generar empatia.

El taller virtual es pot realitzar individualment o en plenari a la classe. L’activitat completa es planteja com una classe invertida perquè, després de realitzar el taller virtual, una persona del nostre equip amb experiència al terreny en resposta a emergències humanitàries faci una xerrada per contestar dubtes o parlar amb els infants sobre aquesta situació.

Es proposa als centres emmarcar aquesta activitat a l’aula de tutoria, però cada centre pot decidir incloure’l en l’assignatura que cregui més convenient donat que es tracten diferents temàtiques (que poden estar directament vinculades als ODS) com:

 • Context sòcio-polític-econòmic.
 • Salut en situació d’emergència.
 • Necessitats bàsiques de la població.
 • Tècniques d’aigua i sanejament en situació d’emergència.

Quin cost té?

El taller virtual es troba disponible de forma gratuïta per a tots els centres formatius que vulguin utilitzar-lo. Cal registrar-se a la nostra plataforma per tenir-hi accés. Es pot completar l’activitat amb una xerrada amb algú del nostre equip. Podeu contactar amb nosaltres per veure disponibilitats i pressupost segons les vostres necessitats. Ens podeu contactar a: info@cooperativahumanitaria.org.

Amb qui hem treballat?

Tenim experiència tant en escoles com instituts:

 • Escola Ferran i Clua, Barcelona
 • Escola Pia Terrassa
 • Escola l’Estonnac, Tarragona
 • Escola Virolai, Barcelona
 • Escola Montagut, Vilafranca del Penedès
 • Escola el Rodonell, Corçà
 • Escola Bressola, Prada
 • Institut Maremar, Masnou