Taller de resposta a emergències humanitàries

L'acció humanitària o la resposta a crisis humanitàries és una gran oportunitat de treball i d'aprenentatge personal en la qual professionals de tots els àmbits poden aportar el seu coneixement i d’on poden extreure competències i habilitats bàsiques per a l'exercici de la seva funció en el sector privat .

La sinergia entre actors humanitaris i empreses privades, sigui com a col·laboradors, donants o com a desenvolupadors de productes i serveis enfocats a poblacions que requereixen assistència, ha estat, i és, un sector a l'alça en vies de consolidació.

Aquest mòdul va dirigit essencialment a estudiants de màsters i postgraus especialitzats en gestió de projectes, gestió de recursos humans o lideratge.

Durada:
De 3 a 7 hores
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Incidir en l'evolució del lideratge directiu, en la gestió efectiva de projectes i d'equips d'alt rendiment mitjançant la identificació i desenvolupament d'habilitats, capacitats i valors com ara la integració, el lideratge, el treball en equip, la cohesió o el compromís.

Així mateix, contribuir a incrementar el coneixement sobre el treball de les ONG sobre el terreny, de manera que es puguin explorar o millorar les possibles sinergies entre el sector humanitari i el sector privat.

Contingut

Els continguts de cada mòdul es definiran segons les necessitats del públic objectiu.

Es parteix del mòdul tipus que inclou la introducció a conceptes bàsics com:

 • Ajuda humanitària i resposta a refugiats.
 • Avaluació inicial de necessitats.
 • Les 10 prioritats en emergències humanitàries.
 • Disseny i simulació d'un centre de recepció de refugiats.

Es podrà adaptar i s’hi podran afegir altres conceptes com ara:                             

 • Gestió de projectes. El Marc Lògic com a eina de treball.
 • Lideratge. Desenvolupament de competències i habilitats.
 • Treball en equip.
 • Aprovisionament d'emergència.

Metodologia

La metodologia d'aquest mòdul es basa en l'aprenentatge vivencial i combina una primera part teòrica a l’aula i una segona part pràctica i vivencial a l'exterior, partint dels principis d'horitzontalitat i participació.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per tal d’afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i implementació de tots els cursos busquem oferir la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • Discussions i treball en grup
 • Exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 • Disseny de mètodes de projectes o projectes d'acció
 • Simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals

Experiència prèvia

 • Taller de Cadena d’Aprovisionament d'Emergències, ESAN Perú, La Salle
 • Taller de Resposta a Emergències Mèdiques, MUDP, La Salle (castellà i anglès)
 • Sessió d'Entorn de Marc Lògic, MUDP, La Salle (castellà i anglès)
 • Taller de Resposta a Emergències Mèdiques, EADA
 • Activitat de Resposta a Emergències Humanitàries, IESE / Arvato