Curs en gestió d'emergències humanitàries

L'acció humanitària o la resposta a crisis humanitàries és una gran oportunitat de treball i d'aprenentatge personal en el qual professionals de tots els àmbits poden aportar el seu coneixement.

La sinergia entre actors humanitaris i empreses privades, sigui com a col·laboradors, donants o com a desenvolupadors de productes i serveis enfocats a poblacions que requereixen assistència, ha estat, i és, un sector a l'alça en vies de consolidació.

Però, quins són els grans reptes, les oportunitats i les principals limitacions de l'ajuda humanitària?

En aquest curs, s'introduiran als participants els principals components per respondre a crisis humanitàries, el modus operandi de grans organitzacions no governamentals internacionals (ONGI) i les principals eines de treball, de gestió de projectes i presa de decisions que utilitzen aquests equips d’alt rendiment i clarament orientats a resultats.

Durada:
De 20 a 40 hores
Modalitat:
Presencial i online
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Capacitar i formar el personal mèdic i sanitari en postgraus, màsters de medicina tropical, escoles d'infermeria, residents de diferents especialitats o especialistes en actiu.

 • Comprendre els principals reptes, claus polítiques i d'economia a l'ajuda humanitària. Com garantir l'accés i la seguretat dels equips.
 • Conèixer sistemes de gestió i operacionals emprats per les principals organitzacions no governamentals internacionals per aconseguir resultats positius en contexts crítics.
 • Identificar possibles oportunitats professionals i personals relacionats amb l'ajuda humanitària.
 • Donar a conèixer possibles vincles i camps de col·laboració entre el sector humanitari i el sector privat.

Contingut

Els continguts i la durada de cada curs es poden adaptar a les necessitats del públic objectiu.

Per poder cobrir globalment els objectius d'aquest curs, es tractaran des d'un punt de vista de gestió de la resposta humanitària els següents temes:

 • Avaluació inicial de necessitats. Detecció i investigació d'alertes medicohumanitàries.
 • Introducció a les 10 prioritats en emergències humanitàries.
 • Epidèmies. Factors de risc i possibles estratègies de resposta.
 • Crisis nutricionals. Factors de risc i possibles estratègies de resposta.
 • Emergències complexes: desastres naturals i conflictes armats.

Metodologia

El curs es compon de diferents sessions teoricopràctiques a l'aula o a distància i una activitat exterior.

Les metodologies definides i utilitzades es basen en l'aprenentatge vivencial, partint dels principis d'horitzontalitat i participació.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per tal d’afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i implementació de tots els cursos busquem oferir la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • Discussions i treball en grup
 • Exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 • Disseny de mètodes de projectes o projectes d'acció
 • Simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals

Experiència prèvia

 • Mòdul de Salut Pública a Emergències, NOHA, Deusto
 • Gestió d’Emergències Humanitàries, International Weeks, EADA, 2016 i 2017.
 • Curs de Gestió de Respostes a Emergències Humanitàries, UdG
 • Curs d'emergències online, UAB