Irene Schiess Bistué

Instructianal designer, formadora i especialista en logística
Secretària i membre fundador

Llicenciada en Arquitectura per l’ETSABarcelona, ha dedicat gran part de la seva carrera professional a l’ajuda humanitària, treballant en cooperació pel desenvolupament a la Fundació Vicente Ferrer del 2004 al 2006 en Anantapur, India, on n’assumeix la coordinació del departament d’arquitectura.

Del 2006 al 2014, treballa a Metges Sense Fronteres ocupant diferents posicions logístiques (tècnic constructor, tècnic en aigua i sanejament, coordinadora logística) en diversos països, majoritàriament al continent africà. Durant aquest temps participa en al coordinació logística d’emergències com el terratrèmol o el cólera d’Haïtí l’any 2010. Assumeix la posició de responsable de logística de la Unitat d’Emergències de MSF-OCBA entre 2011 i 2014.

En els últims anys, la Irene ha impartit cursos relacionats amb la logística d’emergències a Metges Sense Fronteres, a la Fordham University, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona o a la UPC de Barcelona.

És membre fundador i secretària de la Cooperativa Humanitària on imparteix diverses formacions i contribueix en el disseny de formacions tècniques logístiques.

Irene Schiess