El projecte

La Cooperativa Humanitària és una societat cooperativa sense ànim de lucre formada per professionals humanitaris amb una àmplia trajectòria en l'ajuda humanitària i especialment en la resposta a situacions d'emergència i crisis humanitàries que pateixen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, catàstrofes naturals, epidèmies i crisis nutricionals.

Missió

La nostra iniciativa té un objectiu social. Volem augmentar la massa crítica en la població general i convidar que més persones s'involucrin i participin en l'ajuda humanitària i, alhora, contribuir a millorar la capacitat i la qualitat de resposta dels professionals directament involucrats en crisis humanitàries.

Ens regim per un compromís ètic basat en l'economia social, la complementarietat i l'optimització dels recursos disponibles per a l'ajuda humanitària.

Visió

A través de la Cooperativa Humanitària, volem incrementar la sensibilitat i el coneixement en la nostra societat sobre l'ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament i la resposta professional que donen les organitzacions no governamentals.

Novetats

21/01/2020
Since June 2019, La Cooperativa Humanitaria has been involved in the design and development of several workshops for MSF Geneva Operational Centre as... veure més
15/11/2019
El 14/11/2019 emepzamos una formación promovida por la agencia catalana de cooperación en gestion de la seguridad dirigida a ONGD's Le 14/11/2019,... veure més